Termografering

Termografering Hvorfor? Både værdier og menneskeliv kan være i fare med defekte eller overbelastede elektriske installationer, som både kan føre til driftsstop og brand. Termografering af el-tavler opdager hurtigt og effektivt eventuelle problemer, så virksomhedens brandrisiko minimeres og produktionsstop undgås.

Hvad siger reglerne?

Der er ingen lovkrav om termografering af el-tavler. Forsikringsselskaber stiller ofte krav om termografering af el-tavler som et led i forsikringsbetingelserne.


Hvordan?

Termografering af elektriske installationer udføres med specialudstyr, der kan detektere varmeudvikling. Derved kan kommende fejl forudses og forebygges i tide. Termografering foretages uden at afbryde de elektriske installationer, så virksomhedens drift ikke påvirkes. Termografering skal udføres af certificerede termografer.

DBI anbefaler termografering én gang årligt. Termografering bør foretages oftere ved el-tavler, som er udsat for rystelser eller andre mekaniske belastninger, varierende belastning, eller hvor der foretages hyppige indgreb.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os.
Du kan ringe på tlf.: 2425 3028 døgnet rundt.

Du kan også skrive til os herunder, så vender vi hurtigt tilbage.